Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát

Internetový obchod: www.slovicko.com

Společnost: REDO Leadership Partners s.r.o.

Se sídlem: Šeříková 417, 252 43 Průhonice

IČ/DIČ: 62959883/CZ62959883

E-mailová adresa: slovickoeshop@gmail.com

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (doplňte):

· Datum objednání (doplňte)/datum obdržení (doplňte)

· Číslo objednávky:

· Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (doplňte) a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (doplňte)

· Jméno a příjmení spotřebitele:

· Adresa spotřebitele:

· Email:

· Telefon:

V …………………….. Dne…………………….

(podpis) ______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele